Tok Sen

Tok Sen je stará thajská tradičná terapia, pri ktorej sa používa drevené náčinie. Rytmickým poklepávaním prechádzame pozdĺž energetických dráh a bodov tela, ktoré týmto stimulujeme. Tok Sen je kombináciou vibráciií, ktoré prechádzajú hlboko do tkaniva, manuálneho tlaku a pasivného strečingu za účelom znovunastolenia celkovej telesnej a duševnej pohody a pokojného plynutia energie v tele.

Stály zvuk klepania ako aj hlboké vibrácie dostanú človeka do meditatívneho stavu a upokoja jeho myseľ. Navodia dojem relaxácie, miernosti a pokoja. Zároveň Tok Sen stimuluje naše šľachy, pokožku, svaly, obehový systém atď. na fyzickej úrovni. Na energetickej úrovni stimulácia energetických bodov a dráh odstraňuje blokády a reaktivuje voľný tok energie v tele, ktorý následne nastolí zdravie a blaho.

 

   30 min  60 min 90 min 120 min
Tok Sen      20 €  40 €   60 € 80 € 

 

Vstúpte s nami do sveta, kde objavíte súlad
pokojnej mysle a fyzickej úľavy