Bolestivé syndrómy

Objavenie sa bolestivých syndrómov patrí v dnešnej dobe k veľmi častým úkazom, ktoré dokážu človeku narušiť jeho pohodu a často ho imobilizovať, ale aj vylúčiť z pracovného života. Ich ošetrenie je naliehavé a nie je múdre ho odkladať, pretože ľahko prerástu do veľmi bolestivých stavov, ktoré sa potom veľmi zdĺhavo odstraňujú, niekedy už len chirurgickou cestou, ktorej sa chceme vyhnúť.

Čoskoro v ponuke.. :)

Vstúpte s nami do sveta, kde objavíte súlad
pokojnej mysle a fyzickej úľavy