Mobilizácia kĺbov

Kĺby sú pohyblivými spojeniami kostí. Majú svoju anatomickú štruktúru, ochranný obal i tvar a sú spevnené väzivovým tkanivom. I pre nich platí to známe: "kde je pohyb tam je život". Pohyb v kĺboch kĺby samotné prekrvuje a vyživuje. Nedostatočné využívanie pohybového potenciálu kĺbov vedie k ich postupnej degenerácií a nezvratnému poškodeniu. Preto je v cicilizovanom svete tak veľa operácií, kde sa kĺby operujú a menia. Neraz sa stane, že sa objaví funkčná kĺbna blokáda, ktorú sprevádza bolesť i obmedzenie pohybu. Takúto blokádu je možné odstániť správnym manévrom. Mobilizácia kĺbov je pasivný pohyb do všetkých smerov, ktorý daný kĺb umožňuje. Mobilizácia kĺby prekrví a zvýši ich pohyblivosť a odstráni prípadné blokády. Je nesmierne cenným ošetrením najmä u ľudí, ktorí trpia zápalovým ochorením kĺbov ako artritídy a nedokážu sami previesť pohyb.

 

  30 min  60 min 90 min 120 min
Mobilizácia kĺbov 20 € 35 €    

 

Vstúpte s nami do sveta, kde objavíte súlad
pokojnej mysle a fyzickej úľavy